Burhaniye Ticaret Odası
Dış Ticaret ve İstihbarat Merkezi

Dünya ticaretinde yüksek rekabet ortamının yoğunlaşması ve stratejik önceliklerin değişimi sonucunda, iş yapma potansiyeli yüksek ülkelere yönelmek bir gereklilik olmuştur. Burhaniye Ticaret Odası Dış Ticaret Ve İstihbarat Merkezi, Bölge katılımcılarının ticari faaliyetlerinde söz konusu hamleleri yapabilmeleri adına yol gösterici olacaktır. Bu sayede Bölge firmalarının büyümesine, Burhaniye'nin ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artmasına vesile olmayı hedeflemekteyiz.

Bu dış ticaret istihbarat merkezinde iş yapma potansiyeli yüksek ülkelere yönlendirme, doğru hedef pazar tespiti yapabilme ve pazara girmeden önce yabancı firmalar ile ilgili doğru analiz ve araştırmaları yapabilmesi sağlanmaktadır. Kesintisiz dış ticaret istihbarat hizmeti verebilmek için ayrıca birimler oluşturularak hizmetin devamlılığı sağlanmıştır.

Dış ticaret istihbarat merkezinde yer alan ticari istihbarat programı ile ticari istihbarat yapılabilmeleri kolaylaştırılacaktır. Bu portal ile firmaların online ortamda merkeze başvuru yapabilmeleri, üretilecek raporları online ortamda alabilmeleri ve aldığı hizmeti değerlendirmeleri sağlanacaktır.

Dış ticaret istihbarat merkezinin kurulması ile firmaların ihracat faaliyetlerinin artırılması ve sürdürülebilir ihracat yapısına kavuşmalarına yardımcı olunmasını hedeflenmektedir. Merkezimizde; Bölge firmalarımızın ihracat faaliyetlerini artıracak ve sürdürülebilir ihracat yapısına kavuşmalarına yardımcı olacak;

  - Hedef pazar tespiti ve hedef müşteri bulma danışmanlığı,

  - İstatistiksel verilerin yorumlanabilmesi,

  - Rakip analizi,

  - İthalat pazar ve ithalat tedarikçi danışmanlığı,

  - Teknik istihbarat,

  - Uluslararası kurum ve kuruluş ihaleleri konularında hizmet verilecektir.

Her firma için yaklaşık 2 ay sürecek “Danışmanlık Hizmeti” kapsamında ise dünya üzerindeki ticari hareketler incelenerek, ihracatta rekabetçi olunabilecek ülkeler ve bu ülkelerdeki potansiyel müşteriler belirlenerek firmalarımız raporlanacaktır. Firmalarımız, tüm bu veriler ışığında operasyonel süreçlerini başlatacak, uzmanlarımız operasyonel süreçte de desteğini sürdürecektir.